Aktualności

Data aktualizacji 28.07.2017

REKRUTACJA DO PRJEKTU "SAMOZATRUDNIENIE NASZĄ SZANSĄ" ZOSTAJE WYDŁUŻONA DO DNIA 25.08.2017
Kandydaci zainteresowani udziałem w projekcie powinni złożyć Formularz Rekrutacyjny w biurze projektu „Samozatrudnienie naszą szansą” przy ul. Bema 24a/8 w  Raciborzu do dnia  25.08.2017r. w godzinach od 8.00 do 16.00.
Formularz wraz z regulaminem rekrutacji powinien być złożony w zaklejonej kopercie z podaniem na niej:
imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz z dopiskiem: Zgłoszenie do projektu „Samozatrudnienie naszą szansą” - NIE OTWIERAĆ
na adres Biura Projektu: CONSULTOR SP. Z O.O. ul. Bema 24a/8, 47-400 Racibórz

 

Data aktualizacji 11.07.2017

INFORMACJA O REKRUTACJI
Kandydaci zainteresowani udziałem powinni złożyć Formularz Rekrutacyjny w biurze projektu „Samozatrudnienie naszą szansą” przy ul. Bema 24a/8 w  Raciborzu w dniach 18.07.2017r. - 28.07.2017r. w godzinach od 8.00 do 16.00.

Formularz wraz z regulaminem rekrutacji powinien być złożony w zaklejonej kopercie z podaniem na niej:

imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz z dopiskiem: Zgłoszenie do projektu „Samozatrudnienie naszą szansą” - NIE OTWIERAĆ

na adres Biura Projektu: CONSULTOR SP. Z O.O. ul. Bema 24a/8, 47-400 Racibórz

 

Data aktualizacji 01.02.2017

Szanowni Państwo,
od 01.02.2017 firma Consultor Sp. z o.o. rozpoczęła realizację nowego projektu pt. "Samozatrudnienie naszą szansą". Zachęcamy do składania formularzy zgłoszeniowych.

 

 

 

Script logo