Aktualności

Data aktualizacji 17.01.2018

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami umieszczamy katalog wydatków związanych z wsparciem finansowym pomostowym.  
Wsparcie pomostowe ma na celu pokrycie niezbędnych, bieżących opłat, bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, może być przeznaczone wyłącznie na:

 • zapłatę danin publicznoprawnych, z wyjątkiem kar i grzywien,
 • koszty administracyjne (w tym koszty czynszu lub wynajmu pomieszczeń w części bezpośrednio wykorzystywanej na prowadzona działalność gospodarczą),
 • koszty eksploatacji pomieszczeń (w tym m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę),
 • koszty opłat telekomunikacyjnych,
 • koszty usług pocztowych,
 • koszty usług księgowych,
 • koszty związane z ubezpieczeniem osób i / lub mienia związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • koszty usług prawnych,
 • koszty usług leasingowych/wynajmu,
 • koszty działań informacyjno – promocyjnych,
 • koszty materiałów biurowych,
 • koszty związane z otwarciem i prowadzeniem rachunku bankowego.

 

Data aktualizacji 27.12.2017

Uprzejmie informujemy, że od dnia 27 grudnia 2017 rozpoczęliśmy prowadzenie rozmów rekrutacyjnych polegających na badaniu Państwa predyspozycji oraz poziomu motywacji do rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Wkrótce ogłosimy listę rankingową Osób, które zakwalifikowały się do kolejnego etapu i przystąpią do uczestnictwa w projekcie.

 

Data aktualizacji 18.12.2017

Informujemy, że do dnia 15.12.2017r. do Biura projektu „Samozatrudnienie naszą szansą” przy ul. Bema 24a/8 w  Raciborzu wpłynęło 37 zgłoszeń osób chcących wziąć udział w projekcie.
Dalszy etap projektu to :
- ocena formalna dokumentów rekrutacyjnych
- ocena merytoryczna Formularzy rekrutacyjnych
- rozmowa rekrutacyjna

 

Data aktualizacji 08.12.2017

W związku z małą liczbą chętnych
REKRUTACJA DO PROJEKTU "SAMOZATRUDNIENIE NASZĄ SZANSĄ" ZOSTAJE WYDŁUŻONA DO DNIA 15.12.2017
Kandydaci zainteresowani udziałem w projekcie powinni złożyć Formularz Rekrutacyjny w biurze projektu „Samozatrudnienie naszą szansą” przy ul. Bema 24a/8 w Raciborzu do dnia  30.09.2017r. w godzinach od 8.00 do 16.00.
Formularz wraz z regulaminem rekrutacji powinien być złożony w zaklejonej kopercie z podaniem na niej:
imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz z dopiskiem: Zgłoszenie do projektu „Samozatrudnienie naszą szansą” - NIE OTWIERAĆ
na adres Biura Projektu: CONSULTOR SP. Z O.O. ul. Bema 24a/8, 47-400 Racibórz
Zapraszamy chętnych do udziału!
Szczegółowych informacji możecie Państwo otrzymać pod numerem telefonu 519 323 389.

 

Data aktualizacji 29.11.2017

W związku z małą liczbą chętnych REKRUTACJA DO PROJEKTU "SAMOZATRUDNIENIE NASZĄ SZANSĄ" ZOSTAJE WYDŁUŻONA DO DNIA 8 grudnia 2017
Kandydaci zainteresowani udziałem w projekcie powinni złożyć Formularz Rekrutacyjny w biurze projektu „Samozatrudnienie naszą szansą” przy ul. Bema 24a/8 w Raciborzu w godzinach od 8.00 do 16.00.
Szczegółowych informacji możecie Państwo otrzymać pod numerem telefonu 519 323 389.

 

Data aktualizacji 02.10.2017

To już ostatnia szansa na wzięcie udziału w projekcie.
Termin rekrutacji został przedłużony do dnia 30.11.2017r.
Prosimy osoby chętne do złożenia formularzy rekrutacyjnych w biurze projektu „Samozatrudnienie naszą szansą” przy ul. Bema 24a/8 w  Raciborzu do dnia  30.09.2017r. w godzinach od 8.00 do 16.00.
Formularz wraz z regulaminem rekrutacji powinien być złożony w zaklejonej kopercie z podaniem na niej:
imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz z dopiskiem: Zgłoszenie do projektu „Samozatrudnienie naszą szansą” - NIE OTWIERAĆ
na adres Biura Projektu: CONSULTOR SP. Z O.O. ul. Bema 24a/8, 47-400 Racibórz

 

Data aktualizacji 28.08.2017

W związku z małą liczbą chętnych
REKRUTACJA DO PROJEKTU "SAMOZATRUDNIENIE NASZĄ SZANSĄ" ZOSTAJE WYDŁUŻONA DO DNIA 30.09.2017
Kandydaci zainteresowani udziałem w projekcie powinni złożyć Formularz Rekrutacyjny w biurze projektu „Samozatrudnienie naszą szansą” przy ul. Bema 24a/8 w  Raciborzu do dnia  30.09.2017r. w godzinach od 8.00 do 16.00.
Formularz wraz z regulaminem rekrutacji powinien być złożony w zaklejonej kopercie z podaniem na niej:
imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz z dopiskiem: Zgłoszenie do projektu „Samozatrudnienie naszą szansą” - NIE OTWIERAĆ
na adres Biura Projektu: CONSULTOR SP. Z O.O. ul. Bema 24a/8, 47-400 Racibórz
Zapraszamy chętnych do udziału!
Szczegółowych informacji możecie Państwo otrzymać pod numerem telefonu 519 323 389.

 

Data aktualizacji 28.07.2017

REKRUTACJA DO PRJEKTU "SAMOZATRUDNIENIE NASZĄ SZANSĄ" ZOSTAJE WYDŁUŻONA DO DNIA 25.08.2017
Kandydaci zainteresowani udziałem w projekcie powinni złożyć Formularz Rekrutacyjny w biurze projektu „Samozatrudnienie naszą szansą” przy ul. Bema 24a/8 w  Raciborzu do dnia  25.08.2017r. w godzinach od 8.00 do 16.00.
Formularz wraz z regulaminem rekrutacji powinien być złożony w zaklejonej kopercie z podaniem na niej:
imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz z dopiskiem: Zgłoszenie do projektu „Samozatrudnienie naszą szansą” - NIE OTWIERAĆ
na adres Biura Projektu: CONSULTOR SP. Z O.O. ul. Bema 24a/8, 47-400 Racibórz

 

Data aktualizacji 11.07.2017

INFORMACJA O REKRUTACJI
Kandydaci zainteresowani udziałem powinni złożyć Formularz Rekrutacyjny w biurze projektu „Samozatrudnienie naszą szansą” przy ul. Bema 24a/8 w  Raciborzu w dniach 18.07.2017r. - 28.07.2017r. w godzinach od 8.00 do 16.00.

Formularz wraz z regulaminem rekrutacji powinien być złożony w zaklejonej kopercie z podaniem na niej:

imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz z dopiskiem: Zgłoszenie do projektu „Samozatrudnienie naszą szansą” - NIE OTWIERAĆ

na adres Biura Projektu: CONSULTOR SP. Z O.O. ul. Bema 24a/8, 47-400 Racibórz

 

Data aktualizacji 01.02.2017

Szanowni Państwo,
od 01.02.2017 firma Consultor Sp. z o.o. rozpoczęła realizację nowego projektu pt. "Samozatrudnienie naszą szansą". Zachęcamy do składania formularzy zgłoszeniowych.

 

 

 

Script logo