O projekcie

Projekt "Samozatrudnienie naszą szansą" realizowany jest przez firmę Consultor Sp. z o.o. w ramach 7.3.3. Promocja samozatrudnienia. Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu : 01.02.2017r. - 30.06.2018r.

Celem projektu jest: Celem ogólny P jest: Zwiększenie poziomu przedsiębiorczości w woj. śląskim poprzez założenie i funkcjonowanie 40 działalności gospodarczych przez:
40 osób(24M,16K) niepracujących powyżej 50r.ż w tym: 24os bezrobotne,8 długotrwale bezrobnte,16 osób nieaktywnych zawodowo, 6osób niepełnosprawnych,16 os o niskich kwalifikacjach, 20 osób z Bytomia z woj. Śląskiego w terminie od 1.02.2017r. do 30.06.2018r.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 888 410,00 PLN
Wartość projektu: 1 987 800,00 PLN
www.mapadotacji.gov.pl

Script logo