Rekrutacja

ETAPY REKRUTACJI:
I etap - ocena formalna - kompleksowość dokumentów, kwalifikowalność Uczestników (miejsce zamieszkania - woj. śląskie, status - osoba niezatrudniona, osoba nie zarejestrowana w EDG, KRS, CEiDG o Dz. G, prowadzący działalność gospodarczą w okresie 12m-cy przed dniem przystąpienia do projektu, osoby 50+, osoby chcące założyć działalność gospodarczą na terenie woj. śląskiego
grupy priorytetowe:

  • osoby niepełnosprawne (+10pkt),
  • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (+ 10 pkt),
  • osoby bezrobotne (+ 10 pkt),
  • osoby będące mieszkańcami m. Bytom (+ 10 pkt),
  • osoby, które zadeklarują prowadzenie działalności gospodarczej w obszarach rozwoju technologicznego regionu wskazanych w Programie Rozwoju Technologicznego Województwa Śląskiego na lata 2010-2020 (+20 pkt.).
     

Ocena kryterium ma charakter punktowy II etap - rozmowy z doradcą zawodowym + testy psycholog. badających predyspozycje danej osoby do prowadzenia działalności gospodarczej i jej motywację

 

III etap – ocena merytoryczna- pomysł na działalność gospodarczą.

 

Wykaz dokumentów dotyczących procesu rekrutacji:

Regulamin rekrutacji
Formularz rekrutacyjny
Formularz rekrutacyjny
Załącznik nr 2: Karta oceny formularza rekrutacyjnego
Załącznik nr 3: Opis sektorów wykluczonych zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej

 

Dokumenty dotyczące warunków przyznawania oraz wydatkowania środków finansowych na założenie własnej firmy:

  Komplet dokumentów do pobrania (aktualizacja 20.02.2018)

 

Script logo